GŴYL pencerdd gwalia

Masthead Image

Gŵyl Pencerdd Gwalia 2013

i gofio canmlwyddiant 
JOHN THOMAS  1826-1913
ac i ddathlu a gwerthfawrogi ei etifeddiaeth, mewn Gŵyl a Chystadleuaeth ym mis Ebrill 2013

CYNGERDD  COFIO


CERDDORIAETH GAN
 JOHN THOMAS
(Pencerdd Gwalia)
1826-1913

13 Ebrill 2013 - 7:30pm

Capel y Tabernacl, Penybont-ar-Ogwr

Artistiaid
CATRIN FINCH (Telyn/ Harp)
GARY GRIFFITHS (Baritone)
HANNAH STONE (Telyn/ Harp)
KATHERINE THOMAS (Telyn/ Harp)

Enillwyr cystadleuthau Pencerdd Gwalia
Côr Tabernacl Pen-y-bont ar Ogwr
Steven Burges (Piano)
Arweinydd:
Dr. Kevin Adams


CÔR Y TABERNACL
Catrin Finch / Hannah Stone
Rhyfelgyrch Gwyr Harlech - John Thomas
Dafydd y Garreg Wen - John Thomas
Ffarwel y Telynor - John Thomas
Tui Nati Vulnerati - o ‘Stabat Mater’ - Dvorák

KATHERINE THOMAS
Nos Galan (Y Deires / Triple Harp) - tr. Bardd y Brenin
Ave Maria (Y Delyn Bedal / Pedal Harp) - Schubert, tr. JT

GARY GRIFFITHS & HANNAH STONE
Trefniadau John Thomas o alawon Cymreig
Y Fwyalchen / The Blackbird - John Thomas
Llwyn Onn / The Ashgrove - Haydn (tr. John Thomas)
Ar Hyd y Nos / All through the Night - Haydn (tr. John Thomas)
Tros y Garreg / Over the Stone - John Thomas

HANNAH STONE
Bugeilio'r Gwenith Gwyn - John Thomas

CATRIN FINCH
Merch y Melinydd - John Thomas

CATRIN FINCH & HANNAH STONE
Cambria - John Thomas

EGWYL / INTERVAL

CÔR Y TABERNACL
Catrin Finch / Hannah Stone
Cantique de Jean Racine - Fauré
Y Delyn Aur - tr. Ann Griffiths
Be Not Afraid - o ‘Elijah’ - Mendelssohn

CYFLWYNO GWOBRAU / PRESENTATION OF PRIZES

ENILLYDD CYSTADLEUAETH DAN 17 / WINNER UNDER 17 COMPETITION
ENILLYDD CYSTADLEUAETH DAN 25 / WINNER UNDER 25 COMPETITION

CATRIN FINCH
Grand Study in imitation of the Mandoline (Op. 84) - Parish Alvars

CATRIN FINCH & HANNAH STONE
Fantasy on themes from Bizet's Carmen - John Thomas

 
Camac Harps
ACW logoWG logo
Lottery logo
Mae Coleg Telyn Cymru'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru tuag at Gyngerdd Gwyl Pencerdd Gwalia