GŴYL pencerdd gwalia

Masthead Image

Rheolau a Repertoire


Rheolau

Er rhwyddineb, ac os bydd anghytuno neu gamddealltwriaeth, y fersiwn Saesneg o’r rheolau fydd yn cyfrif.

RHEOLAU
(a) Mae’r holl gystadleuthau ar agor i delynorion o bob gwlad trwy’r byd.
(b) Nid oes cyfyngiad iau ar yr oedran h.y. gall person gymeryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth os yw dan yr oedran penodedig ar y dyddiad a nodir.
(c) Gall telynorion gymeryd rhan mewn mwy nag un cystadleuaeth, ond bydd tal o £20 am bob cystadleuaeth ychwanegol.
(d) Bydd dyfarniadau’r Beirniaid yn derfynol, ac ni ellir eu herio. Atelir y wobr os nad yw’r safon yn ddigon uchel ym marn y mwyafrif o’r Beirniaid.
(e) Cyn agor yr Wyl, tynnir enwau’r cystadleuwyr allan o het gan banel annibynnol er mwyn penderfynu trefn y perfformaidau. Dilynir y drefn hon ym mhob Cylch o’r cystadleuthau.
(f) Y dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau yw Mawrth 1af 2013.

Repertoire

Rhaid i gystadleuwyr yn y Gystadleuaeth Hŷn ddewis un darn  o Rhestr A ac un o Restr B
Rhaid i gystadleuwyr yn y Gystadleuaeth Iau ddewis un darn yn unig, naill ai o Rhestr A neu Rhestr B

RHESTRE A
Unrhyw drefniant gan John Thomas o Alaw Gymreig, allan o'i gyfres o “24 Welsh Melodies”

Y darnau a dderbynnir ar gyfer y gystadleuaeth yma yw’r rhai a gyhoeddwyd gan John Tomas yng nghyfrolau 1 & 2 o’r “Welsh Melodies”
Gallwch ddefnyddio unrhyw olygiad gan unrhyw gyhoeddwr o’r 24 Alaw isod :-

Alawon Cymreig gan John Thomas – Cyfrol 1
  Mae’r teitlau a’r sillafiad fel y’i gwelir gan John Thomas  
1 LLWYN ON - (The Ash Grove)  
2 CLYCHAU ABERDYFI - (The Bells of Aberdyfi) The Bells of Aberdovey
3 PER ALAW - (Sweet Melody - Sweet Richard)  
4 CODIAD YR HAUL - (The Rising of the Sun)  
5 GORHOFFEDD GWYR HARLECH - (The March of the Men of Harlech) Rhyfelgyrch Gwyr Harlech
6 RIDING OVER THE MOUNTAIN - (Melody, by John Thomas)  
7 MORVA RHUDDLAN - (The Plain of Rhuddlan) Morfa Rhuddlan
8 SERCH HUDOL - (The Allurment of Love) Love's Fascination
9 CODIAD YR HEDYDD - (The Rising of the Lark)  
10 OF NOBLE RACE WAS SHENKIN Y Gadlys
11 MERCH MEGAN - (Megan's Daughter)  
12 ADIEU, MY NATIVE COUNTRY - (Melody, by John Thomas) Ffarwel y Telynor, The Minstrel's Adieu
Alawon Cymreig gan John Thomas – Cyfrol 2
13 BUGEILIO'R GWENITH GWYN - (Watching the Wheat)  
14 NOS GALAN - (New Year's Eve) Deck the Hall's
15 DAFYDD Y GARREG WEN - (David of the White Rock; or, the Dying Bard to his Harp)  
16 TROS Y GARREG - (Over the Stone) Crossing the Stone
17 MERCH Y MELINYDD - (The Miller's Daughter)  
18 DEWCH I'R FRWYDYR - (Come to Battle)  
19 AR HYD Y NOS - (All through the Night)  
20 Y FWYALCHEN - (The Black Bird)  
21 TORRIAD Y DYDD - (The Dawn of Day)  
22 CWYNFAN PRYDAIN - (Britain's Lament)  
23 SYR HARRI DDU - (Black Sir Harry)  
24 YMADAWIAD Y BRENIN - (The Departure of the King)  

RHESTRE B
Gwaith gwreiddiol neu drawsgrifiad gan John Thomas

Y darnau a dderbynnir ar gyfer y gystadleuaeth yma yw’r rhai a gyhoeddwyd gan John Thomas fel gweithiau gwrieddiol neu drawsgrifiad, gan gynnwys y canlynol:-

COMPOSITIONS
Mae’r teitlau a’r sillafiad fel y’i gwelir gan John Thomas  
SPRING - Characteristic Piece Four Seasons - 1 Spring
SUMMER - Characteristic Piece Four Seasons - 2 Summer
AUTUMN - Characteristic Piece Four Seasons - 3 Autumn
WINTER - Characteristic Piece Four Seasons - 4 Winter
LA MEDITATION - Rhapsody  
L'ESPERANCE - Mazurka  
LE MATIN - Impromtu  
LE SOIR - Impromtu  
THE TEAR - Romance Four Romances - 1 The Tear
THE SMILE - Romance Four Romances - 2 The Smile
THE PARTING - Romance Four Romances - 3 The Parting
THE REMEMBRANCE - Romance Four Romances - 4 The Remembrance
ADIEU DE SALTZBOURG - Romance  
IL PENSIERO - Recreation  
L'ARPEGGIO - Recreation  
L'OTTAVA - Recreation  
LA CANZONETTA - Recreation  
STACCATO MOVEMENT  
THE SPINNING WHEEL - Concert Study  
TYROLIENNE - Characteristic Piece  
AEOLIAN SOUNDS  
ECHOES OF A WATERFALL - Caprice - Etude de Concert  
FFARWEL Y TELYNOR The Minstrel's Adieu
PENSIVE AND JOYOUS - Fantasia  
RÊVERIE  
SIX STUDIES (Series 1)
SIX STUDIES (Series 2)
Dewis Dethol o Ymarferiadau Telyn (Selected studies fo the harp)
TRANSCRIPTIONS
UNA FURTIVA LAGRIMA - Gaetano Donizetti tr. John Thomas
NOCTURNE - Alexander Dreyschock tr. John Thomas
M'APPARI TUTT'AMOR - Friedrich von Flotow tr. John Thomas
GIGUE - GF Handel tr. John Thomas tr. John Thomas
FANTASIA IN C MINOR - Louis Spohr tr. John Thomas
ASSISA A PIE D'UN SALICE - Giachino Rossini tr. John Thomas
SCHUBERT'S SONGS - tr. John Thomas
MENDELSSOHN'S LIEDER OHNE WORTE - tr. John Thomas