GŴYL pencerdd gwalia

Masthead Image

Beirniad – y ddau gylch rhagbrofol

Katherine Thomas  

Beirniad y cylch terfynol   

Catrin Finch  a Katherine Thomas

 

Katherine ThomasKatherine Thomas : Mae Katherine Thomas yn delynores sydd wedi perfformio gydag artistiaid fel Bryn Terfel, Rolando Villazon, Katherine Jenkins a’r Manic Street Preachers. Mae wedi teithio’n helaeth fel unawdydd a gyda cherddorfeydd fel Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, a hi yw prif delynores gynorthwyol y gerddorfa honno. Graddiodd Katherine o Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall (ble astudiodd gyda David Watkins). Ynghyd a’i gwaith cerddorfaol, mae hefyd yn dysgu yn adran iau Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru a Choleg Crist, Aberhonddu.

Catrin FinchCatrin Finch : Mae Catrin Finch yn cael ei hadnabod fel Brenhines y Delyn ac mae hi wedi swyno cynulleidfaoedd ar draws y byd ac wedi perfformio gyda cherddorfeydd mwya’r byd. Fe ddechreuodd ganu’r delyn pan yn 5 oed a daeth llwyddiant mawr i’w rhan pan enillodd gystadleuaeth ryngwladol Lilli Laskine yn Ffrainc yn 1999. Mae Catrin yn gyn-delynores frenhinol i Dywysog Cymru. Ym mis Tachwedd 2012 cyrhaeddodd CD newydd Catrin rif un yn y siartiau clasurol yn dilyn llwyddiant tebyg rai blynyddoedd yn ôl gyda recordiad Amrywiadau Goldberg Bach yn cyrraedd y brig. Fel un sy’n awyddus iawn i wthio ffiniau’r Delyn, mae Catrin yn ymroi i hybu’r delyn a cherddoriaeth glasurol i gynulleidfa mwy eang a newydd.

Web site www.catrinfinch.com