GŴYL pencerdd gwalia

Masthead Image

Gŵyl Pencerdd Gwalia 2013

i gofio canmlwyddiant 
JOHN THOMAS  1826-1913
ac i ddathlu a gwerthfawrogi ei etifeddiaeth, mewn
Gŵyl a Chystadleuaeth ym mis Ebrill 2013

Photograph of John ThomasGanwyd John Thomas, Pencerdd Gwalia, ym Mhenybont-ar-Ogwr, Ddydd Gŵyl Ddewi, y cyntaf o Fawrth 1826, yn fab i John a Catherine Thomas. Teiliwr oedd ei dad, ac yn gerddor medrus yn ei amser hamdden. Daeth ei fab hynaf yn delynor wrth ei alwedigaeth, yn Bencerdd Gwalia, ac yn delynor i'w Mawrhydi, y Frenhines Victoria, ac i’w mab, Edward VI. Bu John Thomas farw yn Llundain ar y 19eg o Fawrth 1913.

Gan mlynedd yn ddiweddarach, bydd Coleg Telyn Cymru’n cynnal “Gwyl Pencerdd Gwalia” gyda chystadleuthau a chyngerdd, i ddathlu, amlygu a gwerthfawrogi ei gyfraniad amhrisiadwy i ystorfa cerddoriaeth y delyn ac i amlygu ei etifeddiaeth.

CYSTADLEUTHAU

Ebrill 13eg 2013 - Cylch Terfynol ym Mhenybont-ar-Ogw

Cystadleuaeth Iau, o dan 17 oed

1. Mared Emyr Pugh-Evans
2. Molly-Rowan Sharples
3. Cassandra Tomella

Y Gystadleuaeth Hŷn (O dan 25 ond heb derfyn oedran is)

1. Llywelyn Ifan Jones
2. Elfair Grug Dyer
3. Molly-Rowan Sharples


ACW logo
Mae Coleg Telyn Cymru'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru tuag at Gyngerdd Gwyl Pencerdd Gwalia