GŴYL pencerdd gwalia

Masthead Image

CANLYNIADAU

Iau Hŷn

1. Mared Emyr Pugh-Evans

2. Molly-Rowan Sharples

3. Cassandra Tomella

1. Llywelyn Ifan Jones

2. Elfair Grug Dyer

3. Molly-Rowan Sharples


Gŵyl Pencerdd Gwalia Festival - CYLCH TERFYNOL
13 Ebrill 2013: Theatr Sony, Coleg  Penybont
Iau 10:30am - 12:30pm Hŷn 1:00pm - 3:00pm

Competitor

Molly-Rowan Sharples

Mari Kelly

Anwen Mai Thomas

Elin Kelly

Mared Emyr Pugh-Evans

Hero Melia

Cassandra Tomella

Elain Rhys Jones

Performing

Torriad y Dydd

Morfa Rhuddlan

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Serch Hudol

Le Soir

Una Furtiva Lagrima

Sweet Richard

Codiad yr Haul

 

Competitor

Molly-Rowan Sharples


Manon Browning


Bethan Griffiths


Rhiain Awel Dyer


Elfair Grug Dyer


Llywelyn Ifan Jones

Performing

Torriad y Dydd
L'espérance - Mazurka

Echoes of a Waterfall
Y Fwyalchen

Y Gadlys
Spring

Aeolian Sounds
Serch Hudol

Dafydd y Garreg Wen
Staccato Movement

Autumn
Tros y Garreg


Gŵyl Pencerdd Gwalia Trefn cystadlu
Iau Hŷn
Merthyr Tydfil - 23 Mawrth 2013 Caernarfon - 3 Ebrill 2013 Merthyr Tydfil - 23 Mawrth 2013 Caernarfon - 3 Ebrill 2013
14.00 Molly-Rowan Sharples
14.10 Nia Evans
14.20 Mared Browning
14.30 Annabelle Oliver
14.40 Jasmine Lewis
14.50 Mari Kelly
15.00 Georgia Kelly
15.10 Lucy Fflur Jones
15.20-15.35 Egwyl
15.35 Enlli Parri
15.45 Anwen Mai Thomas
15.55 Rachel Edwards
16.05 Liberty Welch
16.15 Caitlin Prowle
16.25 Elin Kelly
16.35 Katie Bayliss
17.00 Mared Emyr Pugh-Evans
17.10 Hero Melia
17.20 Sioned Taylor
17.30 Cassandra Tomella
17.40 Nia James
17.50 Hannah Griffiths
18.00 Egwyl
18.10 Abi Martin
18.20 Mared Jones
18.30 Medi Fflur Evans
18.40 Elain Rhys Jones
18.50 Math Roberts
19.00 Angharad Mair Williams
19.10 Nest Jenkins
19.00 Molly-Rowan Sharples
19.20 Megan Morris
19.40 Katie Bayliss
20.00 Angharad Roberts
20.20 Liv Dahren
20.40 Georgia Kelly
21.00 Manon Browning
21.20 Egwyl
21.40 Elen Angharad Edwards
22.00 Salveigh Thoroddsen
19.45 Bethan Griffiths
20.05 Sophie Clark
20.25 Emma Spandrzyk
20.45 Rhianwen Pugh
21.05 Rhiain Awel Dyer
21.25 Elfair Dyer
21.45 Llywelyn Ifan Jones

 

Cystadleuaeth Iau, o dan 17 oed

Darn Prawf:
Unrhyw gyfansoddiad, trawsgrifiad neu drefniant gan John Thomas  (Ashdown, Adlais neu gyhoeddwr arall).
[Rhestr o'r 24 Alaw i'w cael ar gais].

Anogir cystadleuwyr i'w canu ar y côf, ac i ystyried dewis alawon llai adnabyddus lle bo modd.

Gwobrau:
Y Wobr Gyntaf £500 Telynau Vining Harps
Yr Ail Wobr  £250 Alaw
Y Drydedd Wobr £100 T. Merlin Maddock MBE

Oedran:
Rhaid i bob ymgeisydd fod o dan 17 mlwydd ar Mawrth 1af 2013.

Dyddiad Cau:
Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i’r ddwy gystadleuaeth: Mawrth 1af 2013.

Ffi Mynediad:
Tâl ymgeisio am bob cystadleuaeth: £20

Gall telynorion ymgeisio yn y ddwy gystadleuaeth os dymunir. 

Rhagbrofion:

Cynhelir rhagbrofion mewn dau leoliad : gall cystadleuwyr ddewis y lleoliad mwyaf addas.

23 Mawrth 2013: fel rhan o Wyl Telynau Morgannwg yng Nghanolfan Soar, Methyr Tydfil. Beirniad Katherine Thomas
03 Ebrill 2013: fel rhan o Wyl Delynau Caernarfon, yn Galeri, Caernarfon. Beirniad Katherine Thomas

Gwneir pob ymdrech i ddarparu telynau addas ar gyfer y sawl na fydd yn gallu dod â'u telynau eu hunain. Ceisiadau i’w gwneud ymlaen llaw.

Prawf Terfynol a Chyngerdd

13 Ebrill 2013: Cylch terfynol y ddwy gystadleuaeth yn Theatr Sony, Coleg  Penybont, Penybont-ar-Ogwr, Bro Morgannwg, CF31 3DF.
Beirniad y cylch terfynol:  Catrin Finch a Katherine Thomas


View Larger Map

Cynhelir Cyngerdd yr Wyl yng Nghapel y Tabernacl, Penybont gyda’r enillwyr ac artistiaid eraill

Gwybodaeth Bellach

Ffurflen Gais   -   Rheolau a Repertoire   -    Y Beirniaid   -   Trefnwyr   -   Y Gystadleuaeth Hŷn