GŴYL pencerdd gwalia

Masthead Image

CANLYNIADAU

Iau Hŷn

1. Mared Emyr Pugh-Evans

2. Molly-Rowan Sharples

3. Cassandra Tomella

1. Llywelyn Ifan Jones

2. Elfair Grug Dyer

3. Molly-Rowan Sharples


Gŵyl Pencerdd Gwalia Festival - CYLCH TERFYNOL
13 Ebrill 2013: Theatr Sony, Coleg  Penybont
Iau 10:30am - 12:30pm Hŷn 1:00pm - 3:00pm

Competitor

Molly-Rowan Sharples

Mari Kelly

Anwen Mai Thomas

Elin Kelly

Mared Emyr Pugh-Evans

Hero Melia

Cassandra Tomella

Elain Rhys Jones

Performing

Torriad y Dydd

Morfa Rhuddlan

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Serch Hudol

Le Soir

Una Furtiva Lagrima

Sweet Richard

Codiad yr Haul

 

Competitor

Molly-Rowan Sharples


Manon Browning


Bethan Griffiths


Rhiain Awel Dyer


Elfair Grug Dyer


Llywelyn Ifan Jones

Performing

Torriad y Dydd
L'espérance - Mazurka

Echoes of a Waterfall
Y Fwyalchen

Y Gadlys
Spring

Aeolian Sounds
Serch Hudol

Dafydd y Garreg Wen
Staccato Movement

Autumn
Tros y Garreg

 

Y Gystadleuaeth Hŷn (O dan 25 ond heb derfyn oedran is)

Darnau Prawf
a) Unrhyw drefniant o Alaw Gymreig gan John Thomas, sydd yn gynwysedig yn y Welsh Melodies (Ashdown, Adlais neu gyhoeddwr arall).
[Rhestr o'r 24 Alaw i'w cael ar gais].

b) Un cyfansoddiad gwreiddiol gan John Thomas
Er enghraifft :  Le Soir, Rêverie, Aeolian Sounds, Echoes of a Waterfall, The Spinning Wheel, Staccato Movement, Rhapsody, un o The Seasons, un o’r Romances, unrhyw ddarn allan o’r Dewis Dethol, a.y.y.b.

Anogir cystadleuwyr i'w canu ar y côf, ac i ystyried dewis alawon llai adnabyddus lle bo modd.

Gwobrau:
Y Wobr Gyntaf £1,000 Telynau Salvi Harps
Yr Ail Wobr  £500 Sain
Y Drydedd Wobr £250 Adlais

Oedran:
Rhaid i ymgeiswyr fod o dan yr oedran penodedig ar Mawrth 1af, 2013.

Dyddiad Cau:
Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i’r ddwy gystadleuaeth: Mawrth 1af 2013.

Ffi Mynediad:
Tâl ymgeisio am bob cystadleuaeth: £20

Gall telynorion ymgeisio yn y ddwy gystadleuaeth os dymunir. 

Rhagbrofion:

Cynhelir rhagbrofion mewn dau leoliad : gall cystadleuwyr ddewis y lleoliad mwyaf addas.

23 Mawrth 2013: fel rhan o Wyl Telynau Morgannwg yng Nghanolfan Soar, Methyr Tydfil. Beirniad Katherine Thomas
03 Ebrill 2013: fel rhan o Wyl Delynau Caernarfon, yn Galeri, Caernarfon. Beirniad Katherine Thomas

Gwneir pob ymdrech i ddarparu telynau addas ar gyfer y sawl na fydd yn gallu dod â'u telynau eu hunain. Ceisiadau i’w gwneud ymlaen llaw.

Prawf Terfynol a Chyngerdd

13 Ebrill 2013: Cylch terfynol y ddwy gystadleuaeth yn Theatr Sony, Coleg  Penybont, Penybont-ar-Ogwr, Bro Morgannwg, CF31 3DF.
Beirniad y cylch terfynol: Catrin Finch a Katherine Thomas


View Larger Map

Cynhelir Cyngerdd yr Wyl yng Nghapel y Tabernacl, Penybont gyda’r enillwyr ac artistiaid eraill

Gwybodaeth Bellach

Ffurflen Gais   -   Rheolau a Repertoire   -    Y Beirniaid   -   Trefnwyr   -   Cystadleuaeth Iau