GŴYL pencerdd gwalia

Masthead Image

Gŵyl Pencerdd Gwalia 2013

 

NODDWYR


Creighton's Collection
Les Harpes Camac

Telynau Teifi
Adlais
Mary Evans & Co
Elinor Bennett
Ann Griffiths

Y Gystadleuaeth Hŷn
Y Wobr Gyntaf Telynau Salvi Harps
Yr Ail Wobr  Sain
Y Drydedd Wobr Adlais
   
Cystadleuaeth Iau
Y Wobr Gyntaf Telynau Vining Harps
Yr Ail Wobr  Alaw
Y Drydedd Wobr T. Merlin Maddock MBE


ACW logoWG logo
Lottery logo
Mae Coleg Telyn Cymru'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru tuag at Gyngerdd Gwyl Pencerdd Gwalia