GŴYL pencerdd gwalia

Masthead Image

Gŵyl Pencerdd Gwalia 2013

i gofio canmlwyddiant 
JOHN THOMAS  1826-1913
ac i ddathlu a gwerthfawrogi ei etifeddiaeth, mewn Gŵyl a Chystadleuaeth ym mis Ebrill 2013

CYNGERDD  COFIO13 Ebrill 2013 - 7:30pm

Capel y Tabernacl, Penybont-ar-Ogwr


View Larger Map

RHAGLEN YN CYNNWYS GWEITHIAU JOHN THOMAS, PENCERDD GWALIA

Ar gael arlein o Creighton's Collection

 
Camac Harps
ACW logoWG logo
Lottery logo
Mae Coleg Telyn Cymru'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru tuag at Gyngerdd Gwyl Pencerdd Gwalia