Back

ALBUM: Cofia Dy Werin

Track Listing
1
  Hoffedd y Ddraenen Ddu Sych * / Diferyn o Gysur y De *
3.38
2   Llancesau Trefaldwyn ** / Llanciau Llyn * 3.18
3
  Cofia dy Werin * 4.35
4   Ffair Fach / Aden y Fan Ddu ** 2.57
5
  Ty Coch Daerdydd ** / Drws Nesa * 3.10
6   Yn Nyffryn Llangollen ** / Yn lach i ti Gymru ** / Tros y Garreg ** 3.28
7
  Sawdl y Fuwch (Clawdd Offa) ** / Rhosgadlas * 3.24
8   Abaty Llantoni ** / Daw Dydd * 3.09
9   Ar Ben Waun Tredegar ** 3.38
10   Morfa Mawddach * 2.49
11   Ymadawiad y Brenin ** / Rhyfelgytch Capten Morgan ** / Gwyr Harlech ** 3.22
12   Slawer Dydd * / Mathrafal * / Abercuawg * 3.25
13   Suo Gân ** / Glân Medd / dod Mwyn ** 3.14
  
TOTAL DURATION
44.13

Click links for audio samples
This page was last updated on 9 February, 2006